BUDJA

BUDJA MASSAGE

Stacks Image 11M o x a 

 
Wordt vooral toegepast bij klachten als chronische pijnen, energiegebrek, gewichtsproblemen, spierpijnen, behandeling van littekens en overige pijnklachten.
 
Energetische Moxa Massage
 
In de oosterse geneeskunde staat het werken met energie centraal in een behandeling. En gaan er van uit dat een verstoring op energetisch niveau kunnen zorgen voor lichamelijke klachten.
Tijdens de behandeling wordt er dan ook aandacht besteed aan de meridianen, chakra’s en acupunten.
 
Een koud gevoel op energiepunten veroorzaakt een stagnatie van energie (een blokkade).
Deze blokkade kan pijn veroorzaken of een voorbode zijn van een ziekte of klacht.
De behandeling met moxa geeft een werking op fysiek niveau, maar werkt ook dieper op energetisch niveau. De vorm van behandelen geeft warmte-energie af aan ons lichaam en energiepunten waardoor de energie makkelijker in ons lichaam kan worden opgenomen.
 
Moxa therapie
 
Moxa is een behandeling uit de Traditionele Chinese Geneeskunde.
De therapie in één adem genoemd met acupunctuur.
Beide behandelmethoden hebben dan ook veel gemeen en stammen uit dezelfde traditie. Evenals bij acupunctuur is het doel van Moxa-therapie om chi of levensenergie te stimuleren.
Dit gebeurt door de acupunten te stimuleren die op de meridianen liggen, dit zijn belangrijke drukpunten op de banen waardoor de levensenergie stroomt.
Moxa-therapie kan op verschillende manieren toegepast worden. Het gaat er om dat er met behulp van brandende Moxa warmte-energie naar een acupunt wordt geleid, om zo chi te bevorderen.
 
Met Moxa wordt verwezen naar een kruid dat in het Japans mogusa wordt genoemd. De Nederlandse benaming is bijvoetkruid. In de meeste gevallen wordt er een staafje Moxa gebruikt. Het staafje Moxa wordt aangestoken en het staafje wordt vlak boven de koude, futloze plekken gehouden.
Hierbij wordt het weefsel door de warmte en stimulerende werking van de kruiden behandeld.