Algemene Voorwaarden

Budja Massage Algemene Voorwaarden

Budja Massage biedt geen enkele vorm van erotische massage.

Bij het maken van de afspraak ga ik ervan uit dat u kennis heeft genomen van de voorwaarden en hiermee akkoord gaat.

 • Annuleren van een afspraak is kosteloos mogelijk tot uiterlijk 24 uur voor aanvang.
 • Afspraken voor maandag moeten de vrijdag ervoor, voor 12 uur geannuleerd worden.
 • Gebruik van medicijnen dient u altijd te melden.
 • Voor aanvang van de eerste behandeling zal ik u een aantal vragen stellen over uw medische verleden.
 • Bij twijfel over een bepaalde aandoening of blessure zal de behandeling worden gestaakt.
 • Huisbezoeken alleen onder voorwaarden, vraag hier altijd naar.
 • Hygiëne en ethiek zijn in mijn praktijk zeer belangrijk. Ik verwacht van mijn klanten dat ze daar eveneens zorg voor dragen.
 • De gegevens welke worden verstrekt aan mij, worden zonder uw schriftelijke toestemming nooit aan derden verstrekt.
 • U bent zelf verantwoordelijk voor de informatie die u tijdens de intake geeft.
 • Ik ga vertrouwelijk om met uw persoonlijke gegevens.
 • Er zijn geen vaste openingstijden, ik werk alleen op afspraak.
 • Bij jonge cliënten is een ouder of verzorger aanwezig.
 • Uw mobiele telefoon staat uit tijdens de behandeling.
 • Behandelingen zijn niet bedoeld als vervanging voor reguliere medische behandelingen.
 • Budja Massage stelt zich niet aansprakelijk voor lichamelijk letsel, diefstal- verlies- of beschadiging van eigendommen in de praktijk, het centrum en/of de directe omgeving van het gebouw.
 • Restitutie na aanschaf van een rittenkaart is niet mogelijk. Onder geen enkele voorwaarden. U heeft de keuze om een ander persoon van uw rittenkaart gebruik te laten maken.
 • Door akkoord te gaan met deze voorwaarden verklaart u dat u mij nooit aansprakelijk kan stellen voor enige gevolgen, bijwerkingen en/of nawerkingen die mogelijk het gevolg zouden kunnen zijn van een massage die ik heb gegeven.

E-maildisclaimer

Aan e-mailberichten kunnen geen rechten worden ontleend.
Een e-mailbericht is uitsluitend bedoeld voor het stellen van vragen of het maken van op- en/of aanmerkingen met betrekking tot de website en is uitdrukkelijk niet bedoeld voor het stellen van medische vragen. Bezoekers die langs elektronische weg verstrekte adviezen krijgen, kunnen er dus geen rechten aan ontlenen. Budja Massage garandeert niet dat e-mailberichten (inclusief de bijlagen) vrij kunnen zijn van onderschepping of manipulatie daarvan door derden of computerprogramma’s die worden gebruikt voor elektronische berichten en het overbrengen van virussen.
Budja Massage kan te allen tijde nader te bepalen regels stellen.